Nhạc Trẻ
Đi Trong Mùa Hè Trần Tiến - Đen
Nếu Là Anh Lương Chấn Nam
CUC HINH Coldzy - 52Hz
Thu Nhớ Bao ANH - Anh TAP
Người Xa Lạ Bằng Cường
Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm 3 Bằng Cường - Phương Nhạc
Lãng Khách Ngân Giang
Em Này Gin Tuấn Kiệt - Puka
Chuyến Xe Mùa Hạ Duy Thuận - Nhu Y Doan