Nhạc Trữ Tình
Tình ca đã qua 3 Nguyễn Đình Chương
Người Hai Quê Lương Gia Cường
Tôi Sẽ Không Yêu Đoàn Việt Phương
Sao Em Nỡ Đành Quên Trương Phi Hùng
Mưa đêm tỉnh nhỏ Lương Tấn Đạt
Tình cha VŨ HẢI
Hát nữa đi em Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Đà Lạt Cô Liêu Lâm Bảo Phi