Nhạc Trữ Tình

Lá Thư Cuối Cùng Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng
Kiếp Độc Thân Khưu Huy Vũ - Phi Bằng
Hình Bóng Người Xưa Đào Phi Dương
Thiệp Hồng Báo Tin Hương Ngọc Vân
Thư cuối Vân Quang Long
Áo Tím Bên Đời Giao Linh - Vũ Phong Sơn
Lá Thư Cuối Cùng Đoàn Việt Phương
Sao Em Nỡ Đành Quên Lê Tiến Ngọc
Đường tình đôi ngã VŨ HẢI - Lý Diệu Linh
Sóc sờ bai Sóc Trăng Lương Tấn Đạt
Bài ca Tết cho em Cao Hoàng Nghi