Nhạc Trữ Tình

Tình Cố Hương Bảo Nguyên
Chiều Đồng Quê Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Lk Hành Trình Trên Đất Phù Sa Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Lỗi Tại Ai Khưu Huy Vũ
Khi đời trắng tay Vân Quang Long
Vân Khánh
Câu Chuyện Đầu Năm Đàm Vĩnh Hưng
Gõ Cửa Hồng Phượng - Lưu Trúc Ly
Màu hoa tan vỡ Đào Phi Dương
Chân Tình Remix Khưu Huy Vũ - Pham Thanh Vu