Nhạc Trữ Tình

Bước Ngài Đi Qua Linh Mục Quang Lâm
Mẹ Đàm Vĩnh Hưng
Cha Đàm Vĩnh Hưng
Em Hiểu Không Hồ Quang Ngọc
Tình Yêu Của Chúa Linh Mục Quang Lâm
Nàng Hát Sơn Hạ
Anh Ba Khía Đan Trường
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Dương Chấn Huy
Mùa Phượng Vỹ Bảo Nguyên
Trớ Trêu Giang Trường