Nhạc Trữ Tình

Một Ngày Qua Nguyễn Hoàng Nam
Phôi Pha Thiên An - Lệ Hồng
Nhớ Nhau Hoài Ngọc Kiều Oanh
Gửi Về Quan Họ Bảo Ngoan - Phạm Lực
Thương nhớ mợ Hai Lương Tấn Đạt
Tội tình Hồ Hồng Sơn
Người đã như mơ Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Giọt Buồn Không Tên Diễm Thùy - Khánh Bình