Nhạc Trữ Tình

Bài Ca Tết Cho Em Đinh Quốc Cường
Màu Hoa Bí Mỹ Hạnh Bolero
Lạy Phật Quan Âm Ngô Quốc Linh
Tự Nguyện Trọng Tấn
Về Quê Ngoại Thế Anh - La Tùng
Tấm ảnh không hồn Dương Thanh Sang
Anh Ba Đò Dương Ngọc Thái
Nhớ Quốc Vũ