Nhạc Trữ Tình

Bình Dương Một Khúc Tình Quê Ngọc Kiều Oanh - Vương Đại Thành
A Di Đà Phật Diệu Đan
Anh ở đầu sông em cuối sông Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Hỡi Người Tình Phước Lộc
Dưới Đài Sen Lâm Bảo Phi
Đôi Vợ Chồng Quê Khưu Huy Vũ - Lê Như
Cây Bã Đậu Lưu Ánh Loan
Bông Ô Môi Dương Ngọc Thái - Dương Hồng Loan
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái