Nhạc Trữ Tình
Sao Chưa Thấy Hồi Âm Nguyễn Thành Viên
Tư Rô Năm Súng Yến Ly - Lâm Quang Long
Nội tôi Thế Anh - Duy Thanh
Giã Từ Diễm Thùy
Lk Nửa Đêm Ngoài Phố Hoàng Lê - Phước Lộc
Tình Cố Hương Bảo Nguyên
Nhớ Người Yêu Lý Hải - Mai Tuấn
Không bao giờ quên em Châu Kiệt Phương
Bài Ca Tết Cho Em Hoàng Minh Thắng
Hồn quê Hữu Thọ