Nhạc Trữ Tình

Giọt Buồn Không Tên Diễm Thùy - Khánh Bình
Ngày Sau Sẽ Ra Sao Nguyễn Hồng Ân
Hai Mùa Noel Quỳnh Như
Chuyện hoa sim Châu Gia Tính
Điệu Buồn Đêm Trăng Hoàng Minh Thắng
Chiều Hạ Vàng Ngô Quốc Linh
Đau lòng Dương Ngọc Thái
Sầu Tím Thiệp Hồng Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Cô Bạn Học Dương Ngọc Thái - Phạm Thanh Thảo