Nhạc EDM/REMIX

Chờ Người Đêm Trăng Remix Đông Phương Tường
Yêu em nhiều remix Tây Giang - Hữu Thanh
Phù Dung (Kiên Dino x HHD Remix) Nhiều Ca Sĩ - Jin Tuấn Nam
Cứ Vui Đi Yến Rosie
Phù Dung (Lssin x HHD Remix) Nhiều Ca Sĩ - Jin Tuấn Nam
Bright Hàn Nhật Tuấn
Thật Buồn Cho Đôi Ta (Truzg Remix) Quang Chợ Lầm - Minh Tường