Nhạc Trẻ

Thật Lòng Được Gì Kalee Hoàng - Cường
Take You Away Jay Quân - Chị Cả
Yêu Nắm (R&B Ver.) Emily - BigDaddy
Chấp Nhận Lương Chấn Nam
Yêu Mây Trắng
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
Miệng Đời Hoàng Minh
Cao Ốc 20 Nhiều ca sĩ
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03