Nhạc Trẻ

Tựa Đầu Lên Vai Chính Huy - Dương Súng
Đành Tiễn Em Văn Mai Hương
Lối Thu Em Về Quốc Thiên - Văn Mai Hương
Dẫu Có Ra Sao Quang Dang Tran
Thương Thân Hana Cẩm Tiên - Khánh Ân
Nhiều Ca Sĩ - Vang
Hào Bước Theo Đời Hồ Quang Hiếu
Nuôi Ong Tay Áo Jombie - Ngọc Kara