Nhạc Trẻ

Bia Hơi Hà Nội Nhiều Ca Sĩ - Huy Râu
Niềm An Vui Lương Gia Huy
TA. Boéo Moéo - Sữa
Hâm Nóng Emily - 1989s Entertainment
Đôi Khi (Beat) Kayay - Chunie
Ăn Cơm Anh Nấu Ricky Star - Otis