Nhạc Trữ Tình

Người Nghèo Tương Tư Đông Phương Tường - Hàn Cảnh Sơn
Sến Trần Xuân - Châu Giang
Ai Cho Tôi Tình Yêu Nguyễn Hoàng Nam
Một Gói Nho Khô Một Cánh Pansê Thái Thùy Linh - Tuấn Hiệp
Anh Yến Phương - Đức Vinh
Ước Gì Kim Linh
Trớ Trêu Giang Trường