Nhạc Trữ Tình

Phận Má Hồng Hương Ngọc Vân
Ngày Buồn Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
Ngày Buồn Quang Thành
Bạc Trắng Lửa Hồng Bằng Cường - Lâm Ngọc Hoa
Thương Về Miền Trung Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
Bạc Trắng Lửa Hồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Nhật thực VŨ HẢI
Sang Ngang Lều Phương Anh
Trăng Về Thôn Dã Kim Thoa (Hoa Hậu)
Hương Tình Yêu Thạch Thảo - Vũ Hoàng