Nhạc Trữ Tình
Hạnh Phúc Quanh Đây Lưu Nhật Hào - Ngô Quốc Linh
Hồng Nhan Lê Sang
Chúa Và Con Linh Mục Quang Lâm
Tím Cả Rừng Chiều Hương Ngọc Vân
Bài Ca Con Cá Tô Tài Năng
Tình Nghĩa Bạn Bè Vũ Hoàng - Đào Phi Dương
Nhật Ký Đời Tôi Lê Tiến Ngọc