Nhạc Trữ Tình

Liên khúc 2 Sơn Hạ
Ghen Trần Nhật Quang
Như Đã Dấu Yêu Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Cuốn trôi Tuyết Mai
Những Lời Này Cho Em Huỳnh Thanh Vinh
Trúc Đào Ân Thiên Vỹ
Hoa Cài Mái Tóc Hoàng Công Danh
Giã Từ Khưu Huy Vũ
Nha Trang Ngày Về Trương Phi Hùng
Sao Sáng Noel Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã