Nhạc Trữ Tình

Hoa Nở Về Đêm Cao Hoài Đông
Bông Hồng Cài Áo Lâm Chấn Huy
Tình đời VŨ HẢI - Duy Thanh
LK tình đời 2 Tuấn Quỳnh
Màu Trắng Ngọc Tuyền - Hồ Trung Dũng
Giã từ Phong Thái Phương - Châu Kim Kha