Nhạc Trữ Tình

Cung Đàn Có Em Khưu Huy Vũ
Lệ đời remix Lưu Chí Vỹ
Yêu Là Phải Thứ Tha Yến Ly - Phương Tử Long
Ngẫu Hứng Bolero Hồng Hạnh Bolero
Quan Ngheo Ky Niem Dương Ngọc Thái - Thành Lê
Mười năm đợi chờ LÂM HOÀNG NGHĨA
Người Đi Ngoài Phố Thế Anh - Hoàng Thiên Khánh
Dấu Tình Sầu Thanh Hiền
Tình Đất Phạm Lực
Huế Buồn Thi Phượng
Nối lại tình xưa Lưu Chí Vỹ - Ôn Bích Hà