Nhạc Trữ Tình

Đêm Tóc Rối Bảo Hưng - Như Hoa
Vô Thường Trần Xuân
Chờ Đông Quỳnh Như
Hoa Trinh Nữ Quỳnh Như
Xuân Gõ Cửa Nguyễn Đình Chương
Khóc Cho Người Hôm Qua Đoàn Việt Phương - Phan Hoàng Tâm
Mèo Hoang (Remix) Lương Gia Cường
Tình Bơ Vơ Tùng Anh - Hà Vân
Tình đầu tình cuối Khánh Du - Quý Bình
Kỷ Niệm Nào Buồn Tùng Anh - Quỳnh Như
Bội Bạc Tùng Anh
Kỷ Niệm Xa Bay Tùng Anh - Huỳnh Thật
Khúc Hát Ân Tình Tuấn Anh - Thi Phượng