Nhạc Trẻ
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
Nhỏ Ơi (Cover) Nguyễn Đình Vũ - Chung Thanh Duy
Duyên Trời Lấy Chung Thanh Duy - Cowvy
Yêu Nắm (R&B Ver.) Emily - BigDaddy
Tự Em Sai Linh Hương Luz
Luật Đời Hoàng Minh
Thích Thì Đến Hoàng Đức
Em Quá Vô Tâm Bảo Khanh
Dật Hanh
Bên Nhau Ngày Vui Đàm Vĩnh Hưng
Yêu Nhật Thủy