Nhạc Trẻ

Vì Ai GoKKy
Trách Duyên Trời Trần Nguyễn Bảo Hân - Đoàn Quốc Vũ
Không Một Ai JC Hưng - Freaky
Nhặt Lại Mảnh Vỡ JC Hưng - Kelvin Khánh
Giấc Mơ Xuân Đông Phương Tường
Đắm Say Nhiều ca sĩ
Khỏi Phải Makeup Bùi Công Nam - Ricky Star
Psycho In My Life Luân Morphine
Khi Ta Già Vicky Nhung - Vũ Thịnh