Nhạc Trẻ

Ring Ring Love Xám - RubyV
Cuộc Đời Này Dương Minh Kiệt
Mười Năm (Live) Ngọc Linh - Đen
Hoa Hồng Hà Anh Tuấn
Make My Day Beat Rhmsey - Kayay
Sao Anh Lặng Im Hoàng Yến Chibi - Tùng Maru
Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
Chuyến Xe Phan Mạnh Quỳnh - Orange