Nhạc Trữ Tình
Ca Dao Em Và Tôi Phương Thanh
QUÊ HƯƠNG DÂN TỘC Nguyễn Kiều Oanh
Tình Cha Đan Nguyên Bí Ẩn
Ăn Năn Ý Như
Cảm Tạ Chúa Nguyễn Hoàng Nam
Diễm Xưa Đàm Vĩnh Hưng
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Dương Hồng Loan - Bé Huỳnh Thiện Mỹ
Người phu kéo mo cau Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Trách Ai Vô Tình Phương Thanh
Tình Lỡ Diễm Thùy