Nhạc Trẻ
Khi Người Lớn Cô Đơn Quang Vinh - Ali Hoàng Dương
Hương Tết Tây Giang
Bên Em Mùa Xuân Đàm Vĩnh Hưng
Sao Anh Lặng Im Hoàng Yến Chibi - Tùng Maru
Bia Hơi Hà Nội Nhiều Ca Sĩ - Huy Râu
Slowly (raw) Thịnh Suy
Chuyến Xe Phan Mạnh Quỳnh - Orange