Nhạc Trẻ

Mất anh Trương Như Anh
Deja Vu Addy Trần - Seachains
Một Tỷ View Snoop Dee - Ja Mi Lah
Dĩ Vãng Cuộc Tình Lâm Chấn Huy
Nếu Là Anh Lương Chấn Nam
OOTP Beat Nhiều ca sĩ
Hạc Giấy (Organ Ver.) Lương Chấn Nam
Sao Vẫn Còn Yêu Vũ Thịnh - Fanny