Nhạc Trẻ

Vỗ Về Nhiều ca sĩ
REEVES Nhiều ca sĩ
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
Vai "Ác" Phạm Quỳnh Anh - Linh Đan
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Ngày Ngày Tháng Tháng Khổng Tú Quỳnh
Chốn Xưa Không Em Cường Sahara - Kim Dung
Yêu Nắm (R&B Ver.) Emily - BigDaddy