Nhạc Trẻ

Viettel your way Tốp Ca Nam Nữ
Thương Nắng Truc Ban Bun
Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
Số Thuê Bao Lê Chí Trung
Đã Từng Hạnh Phúc Lương Viết Quang - Thiên Dũng
Hẹn Em Ở Lần Yêu Thứ 2 Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn
Chạy Đi Dạt Tấn
Chỉ Cần Em Bình An Khánh Phương - Hương Ly
Em Giả Vờ Thật Tệ Dương Trúc Quân
Cà Rớt Nmọc - Dmean
Con Nợ Mẹ Hiền Ngân
Hồi Ức Nhiều Ca Sĩ - HTEA