Nhạc Trẻ

Yêu Hoa Đã Có Chủ Hoàng Thiên Huy
Tửu Phạm Trương Bình
Qua Cầu Rút Ván Đình Nguyên
Dù Có Ra Sao Nhiều ca sĩ
Nguyện Lê Minh Đức
Sẽ Mãi Yêu Anh Nguyễn Hải Yến
Là Vì Anh Sai Trương Ngôn
Trời Sang Đông Lê Trọng Hoàng
50-50 Nhiều ca sĩ