Nhạc Trẻ

Ký Ức Không Vui Nguyễn Đình Vũ - Tâm Minhon
Đợi Trung Tự
Hứa Với Anh (Blak Remix) Kalee Hoàng - Thành Tar
Hoa Mắt (Crazy) Đàm Vĩnh Hưng
Chia Tay Hoàng Dũng
Gánh Hàng Rau Hà Anh Tuấn
Là Do Anh Tuan Anh NevaDie
Quẳng Hết Lo Đi Khương Ngọc
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05