Nhạc Trẻ
Christmas 2027 Huỳnh Hữu Khang - Trungmin
Anh Cũng Cần Tình Yêu Beat Doll Phan Hiếu - Rap Lê Gia Quân
City Hearts Pink Frog - BloO.Owl
Gia Bank Travis Đạo - Hasiha
Ngược Chiều Yêu Đàm Vĩnh Hưng
Trương Chi Mỵ Nương Thanh Thảo - Dan Truong
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
Chờ Em trungphuong. - Baoduydinh