Nhạc Trẻ

Tương Phùng (Ballad) Lương Chấn Nam
Bên Trái Kiên Trịnh
tình iu vụng về iMAZE - Queengan
A Mess Nhiều Ca Sĩ - Stork H
Là Do Em Xui Thôi Nhiều ca sĩ
I'M OK Changmin Hoàng
High Lies Lil'Nine
Kẹo Bốn Mùa Ân Ngờ - Zer Nguyễn
Mình Và Nó Việt Linh
Đêm Nguyện Cầu Hoàng Nghi Lâm