Nhạc Trữ Tình

Tình Trắng Tuấn Khương - Đông Đào
Sầu Tím Thiệp Hồng Dương Vỹ Phúc
Mộng Ước Đôi Ta Dương Hồng Loan
Thành Phố Buồn Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Rồi Mai Tôi Đưa Em Uyên Linh - Quốc Thiên
Áo Đẹp Nàng Dâu Diễm Thùy - Dương Sang
Bến sông buồn Lương Tấn Đạt