Nhạc Trữ Tình

Tình Nhạt Phai MC Tiến Vĩnh - Dan Phong
Cô Hàng Cà Phê Lê Anh Dũng
Cá bống dừa Dương Tuấn Hải
Lá thư đô thị Hoàng Vĩnh Nam
Chót Lưỡi Đầu Môi Giáng Ngọc - Phương Tử Long
Hoa Sứ Nhà Nàng Thế Anh - Mã Thái Sơn
Khuya Nay Anh Đi Rồi Cao Hoài Đông
Căn Nhà Dĩ Vãng Âu Thiên Dzũ