Nhạc Trẻ

Tự Trách Em Huỳnh Như
Đêm Ấy Beat Nguyễn Đình Dũng
Trăng Thề Lâm Chấn Huy
Trái Tim Đang Yêu Minh Vương M4U - Văn Mai Hương
Kiếp Nhân Sinh Thiên Trường
Thao Thức Nhiều Ca Sĩ - Dangrangto
Thế Hệ Tan Vỡ Kai Đinh - SIVAN
Tình Phôi Phai Wansentai - Kym
Nỗi Đau Chẳng Thể Lành (Beat) Phạm Trần Tú Nguyên
Có Em Đây Nhiều Ca Sĩ - JayM
Cố Không Yêu Mà Vẫn Yêu Khang Việt - Chu Thúy Quỳnh
Như Hai Người Lạ Phạm Trần Tú Nguyên