Nhạc Trữ Tình
Tình em Tháp Mười Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Mưa Rừng Cẩm Thu - Phillip Nam
Trọn Đời Yêu Em Hạnh Nguyên - Ngọc Sơn
Chị Tôi Ngô Quốc Linh
Phôi Pha Lân Nhã
Câu Chuyện Đầu Năm Hồ Quỳnh Hương
Ngọn Trúc Đào Bảo Nguyên
Thề Non Hẹn Biển Khánh Hoàng - Lâm Ngọc Hoa