Nhạc Trẻ

Khóc Đi The Meo
Tình Úa Tan Hồ Quang Lộc
Kém Trí Nhớ HamLet Trương
Sài Gòn Trong Tôi Big T - Johnizzle
Yêu Là Thế Hồng Dương - TanmaiK
Tình Yêu Và Bạn Ông Cao Thắng
Hongkong 12 Nguyễn Trọng Tài - MC 12