Nhạc Trẻ

Lối sống Nguyên Hy
Liệu Ta Sẽ Phạm Đình Thái Ngân - ANNIE
Lắc (Shake It) Nhiều ca sĩ
ROSE Nhiều Ca Sĩ - BIM
Lỡ Mai Rời Xa Dương Thuỳ Linh
Trời Đừng Tối Lý Tuấn Kiệt (HKT)
BE WITH YOU Nhiều ca sĩ
Ngôi Sao Tuyết Cao Quân Kiệt
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05