Nhạc Trữ Tình
Lòng Mẹ Đông Nguyễn - Huỳnh Tùng
Tân Cổ Cô Thắm Về Làng Linh Tâm - Nguyễn Thiên Kim
Xin Tình Ngài Linh Mục Quang Lâm
Ngày Buồn Long Nhật
Thu Sầu Giang Hồng Ngọc
LK Thân Phận Đăng Nguyên
Căn Nhà Dĩ Vãng Hoàng Tú Minh
Biển Mặn Tình Em Hà My - Trần Xuân
Ôi Ngày Xưa Yêu Dấu Đoàn Việt Phương
Đính Ước Đoàn Minh - Ngọc Hân