Nhạc Trẻ
Men Say KaiSoul
Chơi Vơi Trung Quân - K-ICM
Sao Em Không Về Tống Gia Vỹ
Sét Đánh Vào Tim Ngô Chí Cường
Ghen Chì Vì Yêu Lương Chấn Nam
Vì Sao Thế Phạm Khánh Hưng - Phạm Đình Thái Ngân
Chào "m" Phạm Đình Thái Ngân
Ngày Mai Lại Tươi Sáng Nguyễn Văn Chung - 40 Nghệ Sĩ Khách Mời
Hết Duyên Thì Buông Lương Chấn Nam