Nhạc Việt

Con Đường Xưa Em Đi Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Xin lỗi anh đã sai Lưu Viết Phương
Thương thầm Lưu Viết Phương
Yêu thiệt mà Lưu Viết Phương
Hồi Sinh Hoàng Rapper
Chim Trắng Mồ Côi Thu Vân - Bùi Trung Đẳng
Xuân Quê Tôi Vy Oanh - Quang Linh
Đẹp trai khổ quá Lưu Viết Phương
Khác Biệt To Lớn Chí Thành Danh