Nhạc Trữ Tình

Kiếp đam mê Đông Quân
Kiếp cầm ca Đông Quân
Biển tình Đông Quân
Duyên Quê Lê Sang - Kim Thoa
Phận Buồn Con Gái Hương Ngọc Vân
LK Mây Lang Thang Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Tình hờ Lưu Chí Vỹ
Trở Về Quốc Quốc
Khóc thầm Giang Anh Kỳ
Chờ Đông Quỳnh Như
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Ngọc Kiều Oanh