Nhạc Trữ Tình

Bình minh không còn anh Lâm Vũ - Mai Tuyết Ngọc
Câu Đợi Câu Chờ Hồng Hạnh Bolero
Mùa Phượng Vỹ Bảo Nguyên
Chiều Nhớ Huỳnh Nhật Huy
Dòng đời Huy Thái
Tình Bơ Vơ Lệ Quyên - Quốc Thiên
Từ Bi Ca Phương Nghi
Trường Xưa Tình Lỡ Võ Hoàng Lâm - Xuân Hòa