Nhạc Trữ Tình

Mẹ Văn Hương
Nối Lại Tình Xưa Tùng Anh - Quỳnh Như
Trách ai vô tình Trang Anh Thơ
Người Đã Quên Thạch Thảo
Hoa Mười Giờ Trần Thu Thảo
Ru Lại Câu Hò Dương Hồng Loan
Tâm Sự Với Anh Thạch Thảo
Thói Đời Thảo My
Nhớ nhau hoài Dương Thanh Sang
Để nhớ một thời ta đã yêu Trần Xuân - Hồng Quyên