Nhạc Việt

Gửi Gió Về Trời Châu Việt Cường
Kiếp Đỏ Đen Khưu Huy Vũ - Dương Cường
Tháng Giêng Hoàng Mai Trang
Nhớ người hay nhớ Châu Đăng Khoa - Khói
Thà Trắng Thà Đen Ngọc Kiều Oanh
Sẽ Quên The Men
Ao cá đợi chờ Dương Trần Phong
Phía Sau Màn Mưa Nhiều ca sĩ
Vẽ lại cho anh Liêu Chấn Hải
Ngước mắt nhìn đời Lý Hào Nam - Lâm Chấn Huy
Nhớ Mẹ Long Nhật