Nhạc Việt

Sợ Đề Vũ Tuấn - Huỳnh Nhật Huy
Hẹn Kiếp Sau Khả Hiệp
Quỳnh Hồ Quỳnh Hương
Vòng Tay Lỡ Làng Huỳnh Nhật Huy
Canh Ba Nguyễn Trần Trung Quân
Nonstop 1 Quách Tuấn Du
Bến Sông Chờ Dương Ngọc Thái
Buồn Tả Tơi Huỳnh Nhật Huy
Tỏ Tình Bùi Công Nam