Nhạc Trẻ

Mưa Tháng Sáu Nhiều ca sĩ
Trốn Tránh Bằng Cường
Ở Đó Nhìn Em Trịnh Thăng Bình
MAY MẮN Nhiều Ca Sĩ - MiQ
Trò Đùa Tạo Hóa Hồ Quang Hiếu
RÓTDI Nhiều Ca Sĩ - Khác Họ Records
Tình Phiêu Lãng Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh