Nhạc Việt

Thức Qua Một Đêm Bằng Cường - Nguyễn Hồng Hải
Nắng Bên Này Sông Phương Dung - Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày tết quê em Lâm Chấn Huy
Nếu Như Akira Phan
Xóm Đêm Bảo Nguyên
Ngày Xưa Anh Nói Phương Dung
Một Mình Việt Hoà
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05