Nhạc Trẻ

Khờ Dại Trung Tự
Xuân Xa Beat Thanh Phúc - Đức Lợi
Cung Khúc Võ Lê Vy - Mai Thanh Duy
Có Bao Giờ Freaky - The Meo
Nơi Ta Thuộc Về Nhau Huyền Huỳnh - Vũ Trà
Xuân Úa Thái Đinh
Và Cơn Mưa Tới Quang Vinh - Lynk Lee
chẳng giống giáng sinh Nhiều Ca Sĩ - Lu.
Ru Con Tình Đau Tiêu Châu Như Quỳnh